O Łodzi w Ilustracji Skorowidz osobowy Skorowidz przedmiotowy Za fasadami Facebook Kontakt
Copyright by Wojciech Źródlak      Made by Kovner ©2012-2021

Dodatek ilustrowany do „Kuriera Łódzkiego” pod tytułem „Łódź w Ilustracji” ukazywał się od 24 sierpnia 1924 roku do 27 sierpnia 1939 roku, czyli prawie równe 15 lat. To przysłowiowa „kopalnia” zdjęć Łodzi i łodzian z tego okresu. Od tego dodatku często zaczynają kwerendę poszukujący zdjęć z okresu Łodzi międzywojennej i jej mieszkańców. Ja również, z racji zawodu, a szczególnie miejsca pracy (muzeum), często korzystam z tego źródła. Niestety szybkie wyszukanie konkretnego zdjęcia jest czasochłonne. Stąd, z „lenistwa”, postanowiłem sporządzić na swój osobisty użytek skorowidz zamieszczonych tu zdjęć w dwóch podstawowych układach: przedmiotowym i osobowym. Miało być „szybko, łatwo i przyjemnie” a zamieniło się w ciężką „harówkę”, która jednak z postępem pracy zaczęła dawać przyjemność szybkiego „namierzenia” potrzebnego zdjęcia (lub nie, co też jest pewną informacją). Z drugiej strony zwykły skorowidz zamienił się z czasem w miejsce gromadzena przeze mnie najprzeróżniejszych informacji o ludziach, instytucjach i firmach, które pojawiają się na kartkach „Ł w I”. Nie jest to jeszcze pełny skorowidz, bowiem w „Osobowym” opisałem zdjęcia do połowy 1937 roku, a w „przedmiotowym” do końca 1935 roku. Jest to bowiem efekt mojej niesystematycznej, poza zawodowej pracy od kilkunastu lat, ale i tak skorowidz „osobowy” liczy już prawie 4 tysiące nazwisk.

Wydaje mi się, że stosunkowo mało doceniane są przez historyków informacje z podpisów, czy sam fakt opublikowania danego zdjęcia, które w konfrontacji z innymi materiałami pozwalają na korektę lub uzupełnienia faktograficzne.

Na tym etapie pracy skoncentrowałem się jednak tylko na informacjach bibliograficznych o danym zdjęciu, natomiast „na później” pozostawiam krótkie notki biograficzno-faktograficzne pod każdym hasłem, które mają umożliwić identyfikację danej osoby, instytucji, firmy.

Ze zdumieniem od jakiegoś czasu stwierdzam, korzystając na bieżąco i uzupełniając stale „Skorowidz”, że powoli zamienia mi się on w rodzaj „paraencyklopedii” Łodzi międzywojennej. Być może kiedyś zdołam to wydać... Na pewno w pierwszej kolejności skorowidz „osobowy”, bo łatwiejszy i szybszy do ukończenia.

Strona ta ma służyć szerokiemu udostępnieniu tego już tak ogromnego materiału ikonograficzno-merytorycznego, że szkoda trzymać go tylko do swojej dyspozycji (chociaż na jego podstawie stale udzielam informacji wszystkim chętnym; również jako swoistą „kopię bezpieczeństwa” przekazałem ten materiał do „Pracowni Regionalnej” Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100, którą co jakiś czas aktualizuję i która jest tam dostępna bez żadnych ograniczeń). Z drugiej strony liczę na uzupełnienie lub skorygowanie danych osobowych lub faktograficznych przez odwiedzających stronę na podany adres emailowy, których brak lub wątpliwość zaznaczam w tekście żółtym podświetleniem.

 

I ostatnia ważna uwaga: SKOROWIDZ OBEJMUJE TYLKO OSOBY, INSTYTUCJE i FIRMY, I INFORMACJE, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ W PODPISACH, Jeżeli tam je uświadczyłem. W wyjątkowych przypadkach opisy informacyjne są uzupełnione o dane spoza „ŁwI”, o ile mniej lub więcej przypadkowo na nie natrafiłem.

Wojciech Źródlak


Łódź w Ilustracji

Pierwszy numer "Łodzi w Ilustracji" z 24 VIII 1924 rokuOstatni numer "Łodzi w Ilustracji" z 27 VIII 1939 roku