Strona główna O Łodzi w Ilustracji Skorowidz osobowy Skorowidz przedmiotowy Facebook Kontakt
Copyright by Wojciech Źródlak      Made by Kovner ©2012-2021

Szanowni Państwo

 Praca na „Skorowidzem” łódzkich zdjęć w „Łodzi w Ilustracji” jest jedną z form mojej aktywności. Pracuję też nad różnego rodzaju skorowidzami, które są mi niezwykle pomocne w moich różnych działaniach pomagających mi w zakresie badań nad dziejami Łodzi.

Jeden z nich to projekt liczący już 808 stron, który zatytułowałem „Za fasadami łódzkich kamienic”. Jego formuła jest nader prosta. Obrazowo mówiąc jest to „odwrócona” książka telefoniczna; adresami.

Informacje jakie można w ten sposób uzyskać są zgoła fantastyczne, nierzadko zdumiewające co mieściło się na przestrzeni wielu lat pod danymi adresami, kto mieszkał w tych kamienicach.

Nie prowadzę tych projektów tylko „dla siebie”. Moją przyjemnością jest dzielić się nimi na bieżąco. Między innymi dotyczy to projektu „Za fasadami”, który jest praktycznie „nieskończalny”. A wziął się on z praktycznej potrzeby. Wielokrotnie byłem pytany, co mieściło się pod danym adresem. Szybka odpowiedź na tak postawione pytanie, poza oczywistymi adresami, jest praktycznie niemożliwa.

Na początku, dla wypracowania koncepcji, wziąłem „na warsztat” książkę telefoniczną Łodzi/Litzmannstadt’u z 1940 r., bo była stosunkowo mało objętościowa. Następną była książka telefoniczna Łodzi z 1946 r., bo też „cienka”…

Marzeniem moim jest wpisanie do „Fasad” znanej publikacji adresowej z lat 1937-1939 (Księga Adresowa m. Łodzi 1937-1939), z której już kilkanaście stron tytułem próby wpisałem.

We wstępie do „Fasad” zawarta jest bibliografia już wpisanych pozycji. Tam też proponuję na wstępie przeczytać uważnie rozdział o metodologii wpisów.

Zasadniczym problemem tego projektu są zmiany numeracji danych posesji na przestrzeni dziejów dlatego proponuję zapoznać się z wpisami do pobliskich posesji. Zgranie tego wszystkiego ze współczesną numeracją to gigantyczna robota….


Poza tym mam, jak już wspomniałem, w swoim komputerze kilka innych projektów „w pracy”, które chciałbym tu opublikować, oczywiście systematycznie uaktualniając w miarę postępu pracy.

W ogóle to marzy mi się utworzenie bloga/strony pod tytułem „Materiały Wojciecha Źródlaka”, ale jak na razie brak mi cierpliwości do rozpracowania technicznego tego projektu, więc korzystam z tego co już od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje.

A przy okazji: na pewno nie tylko w Łodzi działa wielu pasjonatów historii danych miast, wsi, terenów, którzy mają w swoich komputerach wiele ciekawych materiałów, które warto byłoby chyba już teraz udostępnić „pro publico bono” lub po prostu jako swego rodzaju „pliki bezpieczeństwa”. Proponuję pod jednolitym tytułem „Materiały ………”. Być może kiedyś, powstanie z tego jedna porządna zbiorcza strona. W Łodzi mogłaby się tym zająć np. Pracownia Regionalna B-ki Wojewódzkiej im. J. Piłsudskiego…

Oczywiście mile widziane będą uzupełnienia i korekty pod mail’em wojciech.9@wp.pl, podobnie jak ma się to stale w przypadku „Skorowidza”.Za fasadami łódzkich kamienic Download